Przekształcenie spółki jawnej – jaką nazwę stosować na fakturach?

Business Transformation

Spółka jawna jest częstym gościem naszych ostatnich wpisów (Spółka jawna – dobra umowa pierwszym krokiem do sukcesu,  Kiedy pozwać wspólnika za długi spółki jawnej). Dziś pora na kolejną dawkę wiedzy. Przekształcenie spółki jawnej to zagadnienie, które w ostatnim czasie spędza nam sen z powiek. W końcówce roku kalendarzowego wielu klientów podjęło decyzję o zmianie formy prawnej, stąd też pracujemy jednocześnie nad kilkoma zleceniami. Na tym tle  chciałbym zwrócić uwagę na kwestię budzącą wątpliwości, a mianowicie: nazwę spółki. Wspólnicy przekształcanego podmiotu wśród wielu pytań zadają zawsze jedno: Jaką nazwę będziemy stosować w przekształconej spółce?

Spółka jawna naszego klienta jako spółka osobowa dotychczas funkcjonowała pod firmą: „Przedsiębiorstwo Handlowe S. Korban i B. Krakowiak Spółka jawna”. Przedsiębiorca (spółka jawna) przekształcał się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która w umowie spółki została określona jako „Przedsiębiorstwo Handlowe Kork Sp. z o.o.”. Stosownie do art. 551 § Kodeksu spółek handlowych spółka jawna może być przekształcona w inną spółkę handlową. Skutek całej procedury przekształcenia następuje z chwilą wpisu przez sąd spółki przekształconej do rejestru (wpis spółki z o.o. w naszym przypadku) tzw. dzień przekształcenia. Z takim samym dniem sąd rejestrowy wykreśla spółkę przekształcaną z KRS (wykreślenie spółki jawnej). Od dnia przekształcenia (wpisu przekształcenia do KRS) przedsiębiorca powinien prowadzić działalność w formie sp. z o.o. i używać określonej w umowie spółki nazwy.

Pytania pojawiały się na tle wystawianych faktur i nazwy przedsiębiorcy, która powinna zostać w nich określona po dniu przekształcenia. Zgodnie z art. 554 K.s.h. w przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Zatem w razie przekształcenia spółki jawnej, przedsiębiorca oprócz nowej nazwy spółki z o.o. powinien przez co najmniej jeden rok od dnia przekształcenia podawać w nawiasie dawną nazwę spółki jawnej, bowiem brzmienie sp. z o.o. różni się od poprzedniej nazwy sp. jawnej. Z tych względów przedsiębiorca musi np. w wystawianych fakturach podawać następującą nazwę:

Przedsiębiorstwo Handlowe Kork Sp. z o.o.

dawniej: „Przedsiębiorstwo Handlowe S. Korban i B. Krakowiak Spółka jawna”

Żonglowanie nazwami spółek potrwa zatem dłuższą chwilę…

Wojciech Stachowicz-Szczepanik | Radca Prawny

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

2 × one =

pole wymagane*