Prawo do dywidendy a sprzedaż udziałów

prawo do dywidendy

Wolnymi krokami spółki powoli zbliżają się do końca roku kalendarzowego. W trakcie ostatnich kilku miesięcy wspólnicy spółek z o.o. mogą jeszcze podejmować szereg decyzji związanych z przysługującymi na ich rzecz udziałami. Wiele spółek z o.o. doświadczy przetasowań wśród udziałowców, którzy podjęli decyzję o zbyciu udziałów. Chcę zwrócić uwagę na jedno niezwykle ważne pytanie, które powinno zostać przemyślane podczas tego procesu: Komu przysługiwać będzie prawo do dywidendy za rok 2014, jeżeli udziały w spółce zostaną sprzedane np. w listopadzie 2014 roku? Czy dywidendę otrzyma również sprzedający udziały? Oczywiście zakładamy, iż rok bilansowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Każdy wspólnik powinien pamiętać o istotnej zasadzie, prawo do dywidendy jest związane z udziałem, nie zaś z osobą wspólnika. Zgodnie z art. 193 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionymi do dywidendy będą wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu podjęcia uchwały o dywidendzie. Wspólnicy mogą w umowie spółki ułożyć kwestie związane z dywidendą  w sposób bardziej precyzyjny i  wskazać, komu przypadnie zysk za rok, w którym nastąpi sprzedaż udziałów. Jeżeli jednak w umowie spółki brakuje takich zapisów, to wówczas prawo do dywidendy będzie miał wyłącznie ten wspólnik, któremu udziały przysługują w chwili podejmowania uchwały o podziale zysku. Identyczna zasada obowiązuje jeżeli wspólnicy dzielą zysk za lata ubiegłe np. 2013 rok. Tego rodzaju dywidenda byłaby wypłacona także nowemu wspólnikowi.

Wspólnik może również postarać się o odpowiednie zapisy w samej umowie sprzedaży udziałów. Roszczenie o wypłatę dywidendy jest uprawnieniem o charakterze obligacyjnym i jest przedmiotem np. cesji. Umowa sprzedaży udziałów może zatem przewidywać, iż dywidenda będzie rozliczona między stronami jako uzupełnienie ceny zbycia udziałów.

Każdy ze wspólników musi zatem zadbać o swoje interesy przed podpisaniem umowy sprzedaży udziałów, bowiem w przeciwnym razie jego portfel może ulec znacznemu uszczupleniu.

Wojciech Stachowicz-Szczepanik | Radca Prawny

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

5 × one =

pole wymagane*