Od 01.12.2014 r. mniej kodów PKD w KRS

mniej kodów PKD

W dniu 01 grudnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą zmieniono zasady ujawniania kodów PKD w KRS (mniej kodów PKD w rejestrze).  Podczas zakładania spółki niezbędne jest wskazanie przedmiotu jej działalności tj. wybranie kodów PKD i wpisanie ich do umowy (statutu). Dotychczas spółka była zobowiązana do ujawnienia w KRS wszystkich kodów PKD, które zostały wybrane, co często było najmniej przyjemnym zadaniem podczas wypełniania druków KRS-WM. Obecnie zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą wskazać w rejestrze nie więcej niż 10 kodów PKD. Dodatkowo przedsiębiorcy w ramach wybranych 10 kodów PKD powinni wskazać jeden jako przedmiot ich przeważającej działalności.  W tym zakresie uległ zmianie również sam druk KRS-WM, do którego aktualnej treści odsyłam (formularz KRS-WM).

Zmiana przepisów nie oznacza oczywiście, iż spółka nie może w umowie (lub statucie) wpisać większej liczby kodów PKD, jednakże w przypadku większej ilości, przedsiębiorca wybiera i ujawnia w KRS tylko te, które według niego są najważniejsze dla prowadzonego biznesu (wyłącznie 10 kodów PKD).

Czy obowiązek w jakiejś części dotyczy spółek wpisanych do KRS przed wejściem w życie nowych przepisów (01.12.2014 r.)?

Tak, przedsiębiorcy już zarejestrowani mają obowiązek dostosować się do nowych zasad. Spółki powinny dokonać aktualizacji danych w zakresie przedmiotu działalności, przy pierwszym wniosku o zmianę danych składanym do KRS. Ustawodawca wyznaczył końcową datę na przeprowadzenie takiej zmiany: 5 lat od dnia wejścia w życie nowych przepisów. W tym czasie każdy przedsiębiorca wpisany do KRS musi dokonać zgłoszenia do KRS 10 kodów PKD, mimo że wcześniej miał w KRS ujawnione wszystkie kody.

Wśród klientów spotkałem się również z pytaniem: Czy należy zmienić umowę (statut) spółki i ograniczyć kody PKD jedynie do 10?

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku zmiany umów (statutów) spółek. Takie akty mogą zawierać większą liczbę kodów PKD, zmiana dotyczy jedynie liczby kodów ujawnianych w KRS. Nie wszystkie zatem kody PKD wpisane do umowy (statutu) będą widoczne w rejestrze, bowiem ich liczba została ograniczona do 10.

Zdaję sobie sprawę, że pojawiające się wątpliwości będzie trzeba rozwiewać na bieżąco, stąd też jestem otwarty na pytania  z Waszej strony. Zmiany, zmiany, zmiany. Oby tylko prowadziły Wasz biznes ku lepszemu!

Wojciech Stachowicz-Szczepanik | Radca Prawny

Podobne wpisy

9 Komentarzy

Katarzyna Połubińska · Odpowiedz

Panie Mecenasie, zastanawia mnie następująca sytuacja: spółka ma wpisane w umowie dajmy na to 20 kodów PKD i 10 z nich zostało już ujawnionych zgodnie z nowymi zasadami. Spółka dokonuje zmiany przedmiotu działalności polegającej na dodaniu kolejnych jej rodzajów, jednak bez wykreślania dotychczasowych. Spółka nie zamierza też zmieniać ujawnionych w KRS rodzajów działalności na inne. Co w takiej sytuacji? Jak dokonać zgłoszenia zmiany w umowie spółki? A co wówczas, gdy chcemy zmienić ujawniony rodzaj działalności na inny (tzn w miejsce dotychczasowego ujawnić inny rodzaj działalności)? Formularz niejako narzuca w takim wypadku zaznaczenie opcji „wykreślenie/wpisanie” a przecież tej operacji nie towarzyszy wykreślenie usuwanego rodzaju działalności z umowy spółki. Prosta operacja wydaje się karkołomna.

Wojciech Stachowicz-Szczepanik · Odpowiedz

W opisanej sytuacji ujawniamy w krs jedynie zmianę umowy spółki (np. jeżeli dotyczy zdarzenie spółki z o.o., to taką zmianę ujawniamy poprzez druk KRS Z3, część C, rubryka numer 45). Nie składamy druku KRS ZM, bo nie zmieniamy dotychczas ujawnionych kodów.:)

witam,
a z jakiego przepisu wynika to że nie trzeba zmieniać umowy spółki w związku z ograniczoną do 10 ilością pkd w KRS?

Wojciech Stachowicz-Szczepanik · Odpowiedz

Zmiany w przepisach dotyczą jedynie zasad ujawniania kodów pkd w krs. Wprowadzone regulacje wskazują , że spółki muszą ograniczyć swoje kody dotychczas wpisane do rejestru do wskazanej liczby. Umowa spółki nie musi być zmieniana, bowiem nie dochodzi do zmiany umowy spółki, lecz jedynie do zmiany tego, co ujawniamy w rejestrze.

Witam serdecznie,
Kilka dni temu rejestrowałam spółkę przez portal krs24. Pierwszy raz odrzucono wniosek ze wzgledu na to, iz pkd wymienione w umowie rejestrez spółki nie zostało zawarte w umowie. Rozumiem, ze podanie jedynie głownego działu np. 18 nie jest równoznaczne z podaniem pożniej jego odrębego poddziału np 18.20.z. Za drugim razem wniosek odrzucono ze wzgledu na nazwę spółki, ponieważ nie odróżniała się znacząco od innych spółek działających na „wspolnym rynku” Moje pytanie brzmi: czy prawidłowo wpiszę do umowy społki poszczegolne działy i poddziały a nastepnie wpisze je do rejestru zgodnie z zasadą 1+9 oraz czy referent sadowy poraz pierwszy rozpatrując dokumenty nie powinien zwrocic uwagę na nazwęspółki i pkd? Czy rozpoatrywanie wniosku nie powinno być kompelksowe. Jest to trochę dziwne, że za kazdym razem pojawia sie jakiś problem trzeba skłądać wniosek od nowa i uiszczac poraz kolejny kwotę 350 zł. Proszę o pomoc i opinię.

Wojciech Stachowicz-Szczepanik · Odpowiedz

Dobrą praktyką jest sygnalizowanie wszystkich omyłek od razu samego początku, tak dzieje się m.in. w KRS w Kielcach. Wiem z doświadczenia, że tego rodzaju praktyka nie zawsze znajduje zastosowanie, co niestety dotknęło w tej sytuacji Pani spółkę.

Witam serdecznie,
Kilka dni temu rejestrowałam spółkę przez portal krs24. Pierwszy raz odrzucono wniosek ze względu na to, iz pkd wymienione w umowie rejestrze spółki nie zostało zawarte w umowie. Rozumiem, ze podanie jedynie głownego działu np. 18 nie jest równoznaczne z podaniem później jego odrębnego poddziału np 18.20.z. Za drugim razem wniosek odrzucono ze wzgledu na nazwę spółki, ponieważ nie odróżniała się znacząco od innych spółek działających na „wspolnym rynku” Moje pytanie brzmi: czy prawidłowo wpiszę do umowy społki poszczegolne działy i poddziały a nastepnie wpisze je do rejestru zgodnie z zasadą 1+9 oraz czy referent sadowy poraz pierwszy rozpatrując dokumenty nie powinien zwrocic uwagę na nazwęspółki i pkd? Czy rozpoatrywanie wniosku nie powinno być kompelksowe. Jest to trochę dziwne, że za kazdym razem pojawia sie jakiś problem trzeba skłądać wniosek od nowa i uiszczac poraz kolejny kwotę 350 zł. Proszę o pomoc i opinię.

Czyli jak supermarker jest spolka i ma od groma wyrobów to co robi w takim wypadku , zamyka firme? ???

Wojciech Stachowicz-Szczepanik · Odpowiedz

Spółka nie zostanie zamknięta. Wszystkie kody PKD, które są zamieszczone w umowie spółki w dalszy ciągu pozostają w mocy. Jedynie w rejestrze przedsiębiorców będzie widoczna ich mniejsza liczba.

Dodaj komentarz

twenty − three =

pole wymagane*