NIP i Regon automatycznie w KRS

ODAweDYwMA,_aer4838

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, której celem jest przyśpieszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana polega m.in. na możliwości uzyskania przez przedsiębiorcę numeru NIP i Regon niezwłocznie po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta RP i ma wejść w życie 1 grudnia 2014 r.

Zdaniem Ministerstwa obecnie przedsiębiorcy muszą oczekiwać około 25 dni, aby móc rozpocząć prowadzenie biznesu. Skutkiem nowelizacji ma być skrócenie tego czasu do 7 dni. Przedstawione skrócenie będzie konsekwencją automatycznego nadawania przedsiębiorcom numeru NIP i Regon po dokonaniu wpisu do KRS. Aktualnie przedsiębiorcy po dokonaniu wpisu do KRS są zobowiązani  do samodzielnego złożenia wniosku o wpis w rejestrze numeru NIP i Regon. Dopiero wówczas na skutek przedmiotowego wniosku sąd rejestrowy  wydaje orzeczenie, którego skutkiem jest wpis numeru NIP i Regon do rejestru. Zmiana przepisów sprawi, iż numery NIP i Regon będą automatycznie zamieszczane w KRS bez uprzedniej konieczności wydawania w tym przedmiocie orzeczenia przez sąd rejestrowy. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia jedynie wniosku o wpis do KRS, zaś urzędy i KRS wymienią pomiędzy sobą niezbędne informację.

Drugą zasadniczą zmianą jest ograniczenie po stronie przedsiębiorców obowiązków, zgodnie z którymi musieli oni przedstawiać Urzędowi Skarbowemu, Głównemu Urzędowi Statystycznemu i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dane nie podlegające wpisowi do KRS (np. numer rachunku bankowego). Zgodnie z przewidywaną zmianą przepisów przedsiębiorcy będą składać tego rodzaju dane do Urzędu Skarbowego w terminie 21 dni od dnia wpisu do KRS, zaś US przekaże takie informacje do GUS i ZUS. Najpierw wpis do KRS i rozpoczęcie działalności gospodarczej, zaś dopiero później formalności związane z urzędami.

Z początkiem przyszłego roku będziemy mogli więcej powiedzieć o praktycznym wymiarze zaproponowanych rozwiązań. Mimo wszystko już teraz na gorąco można stwierdzić, iż zmiany zmierzają w dobrym kierunku, zwłaszcza że dotyczą skrócenia czasu oczekiwania na start biznesu, a jak to mówią: czas to pieniądz!

Wojciech Stachowicz-Szczepanik | Radca Prawny

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

4 − two =

pole wymagane*