Nazwa spółki – czy można pomylić się w jej wyborze?

nazwa spółki

Zakładając spółkę stajemy przed wieloma trudnymi wyborami. Oprócz samego pomysłu na prowadzenie biznesu oraz strategii działania sen z powiek spędza nam często podstawowy problem – nazwa spółki. Dla większości osób nazwa prowadzonego interesu ma kluczowe znaczenie i przywiązują do niej dość dużą wagę. Każdy przedsiębiorca działa pod firmą, zaś firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Jedną z podstawowych zasad związanych z wyborem nazwy naszego biznesu jest tzw. zasada wyłączności firmy, która oznacza, iż każda nowa firma powinna odróżniać się od innych firm wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Nazwa spółki może zostać obrana przez właściciela w sposób nieprawidłowy, co niestety przekłada się na wydłużenie całego procesu w postępowaniu przed KRS od kilku tygodni do nawet  kilku miesięcy. W jaki sposób wybrać nazwę spółki, aby sąd rejestrowy nie stawiał przeszkód na drodze do jej rejestracji?

Firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Jest wielce prawdopodobne, że nazwa od lat istniejącej już spółki może zostać zdublowana. W takich okolicznościach niezbędne jest ustalenie, czy na tym samym rynku (np. w tym samym województwie) funkcjonuje firma o identycznej nazwie, która dodatkowo prowadzi interesy w podobnej dziedzinie gospodarki. Jeżeli nazwa rejestrowanej spółki działającej w branży np. transportowej miałaby być taka sama jak już istniejącej spółki także transportowej, a dodatkowo podmioty działają w województwie mazowieckim, to sąd rejestrowy może odmówić rejestracji takiego podmiotu. W jaki sposób przygotować się do wyboru nazwy?

W pierwszej kolejności powinniśmy rozpocząć procesu dobrania nazwy od sprawdzenia, czy w rejestrze (Wyszukiwanie podmiotu w KRS) nie działa już spółka pod tą samą nazwą co planowana przez nas. Następnie proponuję wykorzystać wiedzę wyszukiwarki google i zweryfikować, ilu przedsiębiorców posiada już nazwę swojego biznesu taką jak nasza oraz w jakiej dziedzinie i na jakim obszarze prowadzą swoje interesy. Jeżeli będzie zachodzić kolizja proponuję rozważyć zmianę nazwy na taką, która nie była dotychczas wykorzystywana.

Gdybyśmy jednak uznali, iż nazwa spółki, na którą stawiamy, jest wystarczająca do zarejestrowania podmiotu, pomimo faktu, że istnieje już spółka o takiej samej nazwie, to musimy liczyć się z tym, że sąd z uwagi na identyczne brzmienie nazwy spółek będzie miał prawo wezwać nas do zmiany umowy spółki polegającej na wpisaniu do niej innej nazwy niż początkowo obrana pod rygorem zwrotu wniosku. Przedsiębiorca byłby zatem narażony na dodatkowe koszty i znaczące wydłużenie procedury rejestracji spółki (wizyta u notariusza, uzupełnienie braków w sądzie itp.).

Aby uniknąć sądowych przepychanek przygotujmy się zawczasu i przemyślmy nasz biznes od każdej strony, bo jak widzimy nazwa spółki to nie tylko marketingowy wytrych do biznesowego sukcesu, ale także klucz do skutecznej rejestracji naszego podmiotu.

Wojciech Stachowicz-Szczepanik | Radca Prawny

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

fourteen + thirteen =

pole wymagane*