Kto jest pracodawcą w spółce jawnej?

medium

Ostatnio jeden z klientów zadał mi pytanie, na które odpowiedź najwyraźniej nie jest oczywista dla każdego. Czy w spółce jawnej pracodawcą jest spółka, czy też jej wspólnicy? Pytanie pojawiło się na tle sporu pracownika z pracodawcą, w którym pracownik miał poważne wątpliwości, czy pozwanym powinna być spółka jawna, czy może jej wspólnicy. Postanowiłem zatem wyjaśnić zagadnienie w ramach jednego z wpisów na blogu, aby rozwiać wątpliwości osób zainteresowanych tym tematem.

Zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Dany przedsiębiorca decydując się na zatrudnienie osób staje się ich pracodawcą. Zdarzają się sytuacje, iż pracownicy odbierają osobę szefa lub przełożonego jako pracodawcę i to z nim utożsamiają stosunek pracy. Takie pojęcia nie muszą jednak oznaczać tego samego. Pracodawca może bowiem wyznaczyć osobę do dokonywania w jego imieniu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Przez szefa możemy rozumieć zarówno samego pracodawcę, ale również i kierownika działu, osoby wydające polecenia służbowe lub sprawujące nadzór i kontrolę nad pracą. Takie osoby w świetle Kodeksu pracy nie mogą być identyfikowane jako pracodawca. One wykonują jedynie w imieniu pracodawcy określonego rodzaju czynności, lecz same pracodawcą nie są. Pracownik powinien wiedzieć, iż jego przełożony Jan Kowalski (wspólnik spółki jawnej) nie jest pracodawcą, bowiem taka rola przypadła samej spółce jawnej.

Spółka osobowa, a taką jest spółka jawna, zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych ma prawo we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Stosownie do art. 8 § 2 K.s.h. uznać należy, iż spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Stwierdzenie takie oznacza, iż spółka jawna wobec osób trzecich (w tym pracowników) występuje samodzielnie. Kategorycznie zatem w omawianym przypadku pracodawcą jest spółka jawna. Wszelkie spory, które wystąpią ze spółka, będą skutkować koniecznością skierowania powództwa do sądu przeciwko spółce jawnej, nie zaś jej wspólnikom.

Wojciech Stachowicz-Szczepanik | Radca Prawny

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

nineteen − twelve =

pole wymagane*