Czy wspólnik z Ukrainy może założyć spółkę w Polsce?

Flaga2

Z powodu geograficznej bliskości naszego wschodniego sąsiada wielu polskich przedsiębiorców szuka szansy na dobrą inwestycję i prowadzi interesy z obywatelami Ukrainy. Po udanych nieformalnych negocjacjach i uzgodnieniu głównych zasad współpracy pojawia się często wątpliwość, jaki rodzaj spółki mogą założyć w Polsce obywatele Ukrainy. Co może robić w Polsce wspólnik z Ukrainy? Odpowiedź na to pytanie zależy głównie od wyboru rodzaju formy prawnej, w jakiej przedsiębiorcy zamierzają prowadzić biznes, a także od analizy przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa rozróżnia bowiem cudzoziemców, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy oraz takich, którzy podlegają pewnym ograniczeniom.

Z analizy przytoczonych przepisów wynika, że osoby, które Ustawa wymienia w art. 13 ust 1 Ustawy, mają prawo prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski w formie dowolnego rodzaju spółki. Brak w tym zakresie ograniczeń, wobec tego takie osoby mogą swobodnie rozpoczynać działalność na terenie Polski w wybranej przez siebie spółce prawa handlowego. Do tej kategorii osób nie zaliczamy jednak obywateli Ukrainy.

Niezależnie od powyższej reguły wskazać należy, iż na takich samych zasadach jak polscy obywatele mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą obywatele innych państw niż wymienione w art. 13 ust. 1 Ustawy (w tym Ukrainy), którzy spełniają wymagania opisane w poniższej tabeli:

Jeżeli obywatele Ukrainy należą do którejkolwiek z kategorii osób wymienionych w tabeli, mogą wówczas podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Konfiguracja biznesu z rożnego rodzaju spółkami stoi wówczas przed nimi otworem.

Jeżeli jednak obywatela Ukrainy nie dotyczy żadna z powyżej wymienionych sytuacji, to może on podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki:

  • komandytowej,
  • komandytowo - akcyjnej,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjnej,

Obywatele Ukrainy mają również prawo do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania udziałów lub akcji. Wykluczona będzie zatem możliwość prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej oraz opcja prowadzenia biznesu w formie spółek cywilnych, jawnych lub partnerskich.

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule naszego wpisu nie jest zatem jednoznaczna i zależy od spełnienia warunków wymienionych w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Z tych względów nie zawsze wszystkie formy prawne będą dostępne dla obcokrajowców zamierzających prowadzić interesy w Polsce.

Jako ciekawostkę można przytoczyć, iż obecnie największą popularnością wśród obcokrajowców cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybór obcokrajowców pokrywa się z gustami polskich obywateli, bowiem sp. z o.o. również wśród Polaków jest najpopularniejszą spółką prawa handlowego. Oczywiście nie jest to jedyna forma prawna, którą mogą wykorzystać obywatele Ukrainy, aby rozwijać swój biznes na terenie Polski. Wybór nie jest ograniczony, a możliwości doboru optymalnego rozwiązania istnieją spore.

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia mające miejsce na Ukrainie należy przypuszczać, iż relacje biznesowe pomiędzy Polską a Ukrainą w niedalekiej przyszłości mogą być bardziej ścisłe, co miejmy nadzieję przełoży się również na większą liczbę spółek prawa handlowego w Polsce.

Wojciech Stachowicz-Szczepanik | Radca Prawny

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

seventeen − 13 =

pole wymagane*